Car-Mix

strona główna  |  mapa serwisu

 

Kompleksowa obsługa pojazdów
osobowych i dostawczych

 

POLITYKA COOKIES

     

Wulkanizacja i serwis ogumienia

Sprawdź nasze promocje

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

 

  Część – I Zakres Polityki Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)  jest :

Firma  CAR-MIX  Katarzyna Bizub  mające swoją siedzibę w Raszynie  przy Al. Krakowskiej 4a.

 1. Celem wprowadzenia Polityki Prywatności jest chęć upowszechnienie odpowiedzialnego podejścia Administratora danych do obowiązków nałożonych na niego ogólnym rozporządzeniem RODO w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym zainteresowaniem na kierunku przeciwdziałania naruszeniom mogącym wpływać w jakikolwiek sposób na prywatność osób mających z nami kontakt biznesowy w formie stałej lub jednorazowego zdarzenia.

 Część – II  Przetwarzanie danych osobowych w firmie

 1. W ramach prowadzonej działalności nie przetwarzamy danych osobowych naszych klientów z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. 
 2. Do wytwarzania dokumentów w postaci tradycyjnej używamy wprawdzie komputerowych stanowisk, ale jako narzędzi wypełnienia formularza elektronicznego, a ich finalna postać w formie tradycyjnej ( papierowej) jest przechowywana w szafie w zabezpieczonej zamkiem dedykowanym o podwyższonej strukturze bezpieczeństwa. Szafa stoi w pierwszej strefie bezpieczeństwa o ograniczonym zakresie pracowników dopuszczonych do dostępu do danych osobowych.


Część – III  Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie w zakresie niezbędnym dla dookreślonych celów działania firmy. Są nimi :

 

 1. Wykonania łączącej nas umowy stron na zapewnienie  wysokiego poziomu usługi serwisowej ( podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na Administratorze, a w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur i dokumentów księgowych (podstawa prawna  art.6 ust. 1 lit. c RODO )
 3. Prowadzenie działań marketingowych i komunikacji z wykorzystaniem podstawowych kanałów teleinformatycznych ( telefon, mail)  w kontaktach bezpośrednich z Państwem lub osobami  reprezentującymi.
 4. W zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów naszych klientów ( art. 6 ust. 1 lit. d RODO) – uzasadniony interes osoby ) lub innych osób fizycznych ( podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. d RODO ), uzasadniony interes publiczny.
 5. Ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych ( podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. f RODO) uzasadniony interes administratora

 

Część – IV   Zgłaszanie sprzeciwu 

Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych z elementami profilowania oraz zautomatyzowanego przetwarzanie danych.
W naszej placówce Administrator danych zadbał, żeby wymienionych metod przetwarzania nie było w użyciu, wiec możesz się czuć bezpiecznie.

Część – V   Przekazywanie danych 

 1. Przekazywanie danych następuje jedynie podczas naszej działalności statutowej do organów państwa i samorządowych jednostek organizacyjnych 
 2. Przekazujemy do podmiotów, które realizują dla nas obsługę procesów przetwarzania w zakresie księgowości, wnoszenia opłat finansowych .
 3. Nie przekazujemy i nie udostępniamy danych osobowych firmą marketingowym 

Część – VI   Przekazywanie danych osobowych poza obszar UE

 1. Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać dane osobowe  poza obszar Unii Europejskiej .

Część – VII   Retencja danych osobowych 

 1. Przetwarzamy dane osobowe jedynie do czasu niezbędnego dla celu, który wymagał ich posiadania. Prowadzimy nadzór nad zarządzanym zasobem danych osobowych prowadząc nadzór nad zasadnością czasu retencji danych osobowych w dokumentacji i plikach systemów teleinformatycznych zgodnie z wprowadzona procedurą .
 2. Przechowywanie danych osobowych dłużej niż wynika to z prawnie uzasadnionego celu może zachodzić jedynie w przypadku wystąpienia roszczeń odszkodowawczych lub innych postępowań sądowych.

 

Część – IV  Twoje Prawa  w zakresie prowadzonego przetwarzania danych osobowych 

 

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych na przetwarzanych w naszej firmie. Zgłoszenie o dostęp do danych możesz zrobić na wiele sposobów : - osobiście w formie tradycyjnej, wysyłając do nas sprzeciw przez operatora pocztowego ( na adres korespondencyjny podany na naszej stronie ) lub elektronicznie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, ale wówczas swój sprzeciw powinieneś podpisać podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym byśmy mogli zidentyfikować Twoja tożsamość cyfrową.

 

 1. Masz więcej praw, które zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO pozwalają Ci panować nad zbiorem danych, które my i inne podmioty przetwarzają:

 

 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych 
 • Prawo do zaniechania przetwarzania w oparciu o profilowanie danych 
 • Prawo do zaniechania stosowania automatyzowanej decyzji 

 

Jeśli chcesz więcej wiedzieć na temat przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami pod adresem car-mix@car-mix.pl , który wyjaśni Ci poszczególne użycie tych praw, siłę ich mechanizmów i osiągany skutek. 

 

 1. Jeśli z jakiś przyczyn nie satysfakcjonuje Cię odpowiedź na Twoje pytanie udzielona przez ADO, to przysługuje Ci prawo wniesienia sprawy bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub bezpośrednio przed sądem zgodnie z RODO.

Część- IV  Zmiany postanowień zawarte w Polityce Prywatności

Polityka Prywatności jest odzwierciedleniem przyjętych reguł i zasad jakimi kierujemy się w naszej firmie starając się dostosować do wyzwań jakie niesie zapewnienie co najmniej wystarczającego poziomu bezpieczeństwa dla danych osobowych jakie przetwarzamy . Mając na uwadze, że jest to dokument o dynamicznej strukturze pozostawiamy sobie prawo na jego modyfikowania i dostosowywanie by jak najlepiej odzwierciedlał nasze podejście i wewnętrzne zmiany bezpieczeństwa, o czym za każdym razem kiedy zmiana będzie istotna dla odbiorcy i wynikała z modernizacji funkcjonalności naszej firmy  lub zaistniałego nowego wymogu prawa – każdorazowo w takich przypadkach będziemy Państwa powiadamiać  o zaistniałych zmianach i konsekwencjach ich wprowadzenia na proces przetwarzania danych osobowych należących do Państwa.

pracujemy na materiałach najlepszych firm   pracujemy na materiałach najlepszych firm
     
pracujemy na materiałach najlepszych firm   pracujemy na materiałach najlepszych firm
     
pracujemy na materiałach najlepszych firm   pracujemy na materiałach najlepszych firm
     
pracujemy na materiałach najlepszych firm   pracujemy na materiałach najlepszych firm
     
pracujemy na materiałach najlepszych firm   pracujemy na materiałach najlepszych firm
     
pracujemy na materiałach najlepszych firm   pracujemy na materiałach najlepszych firm
     
Strona główna   Oferta   Promocje   O firmie   Praca   Kontakt